УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ


ОТЛИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Нашите ученици могат да се похвалят с много успехи в различни състезания, олимпиади и творчески изяви. 

ПОВЕЧЕ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Имаме група от преподаватели, всеки специалист в своята област и изключителен педагог.

ПОВЕЧЕ


СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

Ценим здравето на децата и смятаме спорта за изключително важен за тяхното развитие.

ПОВЕЧЕ

ОБРАТНА

 ВРЪЗКА

Предлагаме на родителите лесен начин да се свържат с нас чрез уеб сайта ни или в удобно за тях време в училището.

ПОВЕЧЕ

ЗА НАС

fb2aa3b1-6b79-4fbe-b3b5-4931dcb3127b111
77c2a2f8-c930-434d-ad8e-6aef062f37e7111

Носител на изконните български традиции и ценности, ОУ „Васил Левски“, Пловдив се развива в духа и на най-модерните изисквания за съвременна методика на преподаване и материално-техническа база.

·       Качествено обучение във всеки етап – подготвителна група, начален етап, прогимназиален етап, гарантирано от висококвалифицирани преподаватели и базови учители към ПУ „Паисий Хилендарски“.

·        Съвременни интерактивни методи на преподаване;

·        Паралелки със засилено обучение по чужд език – английски език и математика от началния етап на обучение;

·        Паралелки със засилено обучение по български, английски и математика след IV клас;

·        Групи за целодневна организация на учебния ден от първи до пети клас включително;

·        Лимитиран брой ученици във всяка паралелка, за да има възможност за развитие и изява на всеки ученик;

·        Оборудвани специализирани кабинети;

·        Съвременен компютърен кабинет с достъп до интернет;

·        Клубове по интереси към европейски и национални проекти;

·        След завършване на VII клас 95% от учениците постъпват в елитни училища;

·        Два физкултурни салона;

·        Спортна площадка за минифутбол;

·        Площадка по безопасност на движение;

·        Ученически стол с разнообразни закуски и топъл обяд;

·        Централно парно отопление;

·        Постоянно присъствие на медицинско лице и здравен кабинет;

·        Засилена охрана и видеонаблюдение.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СЛЕДЕТЕ НАШИТЕ НАЙ-ВАЖНИ НОВИНИ

{"title":"КАЛЕНДАР"}
КОНТАКТИ

Адрес: Пловдив, ул. Ралица №2

Телефон: 032/633 228

E-mail: ouvlevski@vasil-levski.netinfo-1690244@edu.mon.bg

Свържете се с нас
КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ПЛОВДИВ
ОТЗИВИ ЗА НАС

Какво казват за нас.

Медиите за нас.
ПРИЕМ

ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив ви очаква!

group-preschool-students-raising-their-hands-during-class-trying-participate
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Критерии за прием

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
happy-children-with-arms-up-sitting-classroom
ПЪРВИ КЛАС

Критерии за прием

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ
students-analyzing-experiment-with-teacher-background
ПЕТИ КЛАС

Критерии за прием

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ