УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна  30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I - XI клас
Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:
06.02.2024 г.  I - XII клас
Неучебни дни 17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ) 20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII 21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII  

Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

29.05.2024 г. - І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. - IV – VІ клас (16 учебни седмици) 28.06.2024 - VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)