Актуално

Ваканции

Ваканции

Заповед на Министъра на МОН Красимир Вълчев за ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
05.02.2019 г.                                    – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

 

Неучебни дни:

 

21.05.2019 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
23.05.2019 г. – Втори ДЗИ

 

Дни за провеждане на национално външно оценяване (НВО) в VII клас и на държавен изпит за степен на професионална квалификация (ДИ за СПК)

 

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК
17.06.2019 г. 
– НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

 

06.02.2019 г. – I – XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

 

31.05.2019 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V – VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII – XI клас (18 учебни седмици)