ДНЕВНИ РЕЖИМИ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебна програма

Учебна програма I – IV клас

ДНЕВНИ РЕЖИМИ НА КЛАСОВЕТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП

 

Учебна програма V – VII клас

 

ДНЕВНИ РЕЖИМИ НА ГРУПИТЕ ЦОУД

Седмично разписание при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Дневни режими при ОРЕС

Начален етап     Прогимназиален етап