Документи

Учебна програма

Учебна програма

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ПЛОВДИВ, СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ I – IV КЛАС, ВТОРИ СРОК – 2018/2019 г.
    I а I б I в II a II б II в III a III б III в III г IV а IV б IV в
понеделник
1. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Матем. (ИУЧ) АЕ БЕЛ ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ
2. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ
3. Математика Математика Математика Математика Математика Математика ФВС БЕЛ Матем. (ИУЧ) БЕЛ Математика АЕ Математика
4. Техн. и предпр. ИИ Техн. и предпр. ФВС Техн. и предпр. ИИ БЕЛ БЕЛ АЕ АЕ АЕ Математика ФВС
5. ЧСД ИИ   Околен свят ЧСД ИИ БЕЛ Матем. (ИУЧ) ФВС Матем. (ИУЧ) ДБТ Музика АЕ
6.               Техн. и предпр. Техн. и предпр. ЧСД АЕ (СИП) Доп. час ФВС  
вторник
1. БЕЛ ФВС БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС Математика БЕЛ АЕ ФВС БЕЛ
2. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС БЕЛ БЕЛ АЕ Математика
3. Математика БЕЛ Математика Математика Математика Математика Математика БЕЛ БЕЛ ФВС Математика БЕЛ АЕ
4. ФВС Математика ИИ Музика АЕ (ИУЧ) Музика ЧО Математика БЕЛ Математика ФВС Математика БЕЛ
5. АЕ (ИУЧ) Музика ИИ АЕ (ИУЧ) Музика ЧСД Музика ЧП ЧП ЧП Музика ДБТ ФВС
6.             ЧСД   ЧСД Музика   Час на класа АЕ (СИП)
сряда
1. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика ИИ Комп. моделир. АЕ Математика БЕЛ
2. БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ БЕЛ ФВС Математика Комп. моделир. ИИ ЧО ФВС БЕЛ АЕ
3. Математика Математика ФВС Математика ФВС Музика Комп. моделир. АЕ АЕ Математика БЕЛ АЕ Математика
4. Музика Техн. и предпр. Математика Техн. и предпр. Околен свят БЕЛ АЕ ЧО Комп. моделир. Техн. и предпр. БЕЛ Музика ФВС
5.   ЧСД Час на класа ЧСД Музика АЕ (ИУЧ) ЧО Музика Математика АЕ Математика ФВС ДБТ
6.             Музика Час на класа БЕЛ Час на класа Доп. час ФВС АЕ (СИП) Доп. час ФВС
четвъртък
1. БЕЛ БЕЛ БЕЛ АЕ БЕЛ БЕЛ ЧП БЕЛ БЕЛ БЕЛ Математика Математика БЕЛ
2. БЕЛ (ИУЧ) БЕЛ (ИУЧ) БЕЛ (ИУЧ) ФВС АЕ Математика БЕЛ БЕЛ АЕ БЕЛ ФВС БЕЛ Математика
3. Математика Математика Математика БЕЛ Математика АЕ Математика Математика Математика Математика ЧО БЕЛ ЧО
4. Музика Музика Музика Музика ИИ Техн. и предпр. АЕ ЧО ЧО ЧО БЕЛ ЧО БЕЛ
5. Час на класа Час на класа ЧСД Час на класа ИИ Час на класа Техн. и предпр. Музика Музика Музика ИИ ФВС Музика
6.             Час на класа ЧСД Час на класа   Час на класа   Час на класа
петък
1. Околен свят Околен свят ФВС БЕЛ (ИУЧ) АЕ БЕЛ (ИУЧ) БЕЛ БЕЛ(ИУЧ) БЕЛ БЕЛ (ИУЧ) БЕЛ БЕЛ (ЗИП) БЕЛ (ЗИП)
2. Матем. (ИУЧ) Матем. (ИУЧ) Околен свят АЕ БЕЛ (ИУЧ) Матем. (ИУЧ) ФВС Матем. (ИУЧ) БЕЛ (ИУЧ) АЕ БЕЛ (ЗИП) Матем. (ЗИП) Матем. (ЗИП)
3. ИИ АЕ (ИУЧ) Матем. (ИУЧ) Матем. (ИУЧ) ФВС АЕ Матем. (ИУЧ) АЕ Матем. (ИУЧ) Матем. (ИУЧ) ЧП ЧП ЧП
4. ИИ ФВС Музика ИИ Матем. (ИУЧ) Околен свят БЕЛ (ИУЧ) БЕЛ ЧО БЕЛ Матем. (ЗИП) ИИ Музика
5. ФВС   АЕ (ИУЧ) ИИ Час на класа ФВС ИИ ИИ Музика ИИ Музика БЕЛ ИИ
6.             ИИ ИИ   ИИ      

 

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ПЛОВДИВ, СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ V- VII КЛАС, ВТОРИ СРОК – 2018/2019 г.  
ден час V „А“ V „Б“ V „В“ V „Г“ VI „А“ VI „Б“ VI „В“ VI „Г“ VII „А“ VII „Б“ VII „В“
понеделник
1 ЧП Математика Математика ГИ ТП Математика АЕ ФВС БЕЛ Физика и астр. ИИ
2 Математика ЧП ГИ АЕ ФВС АЕ Математика ТП БЕЛ Математика ИИ
3 АЕ ГИ БЕЛ ИУЧ Музика ЧП ФВС БЕЛ АЕ ИИ БЕЛ Физика и астр.
4 ГИ Музика БЕЛ ИУЧ БЕЛ ИУЧ АЕ ЧП ТП Математика ИИ БЕЛ Математика
5 Музика БЕЛ АЕ БЕЛ ИУЧ Математика ТП ЧП БЕЛ Математика ИИ БЕЛ
6 БЕЛ АЕ Музика Математика БЕЛ БЕЛ ФВС ЧП ИЦ ИИ БЕЛ
7 ЧК   ЧСД ЧК ЧК ЧСД ЧК ЧК Физика и астр. ЧК ЧК
вторник
1 ЧП БЕЛ Математика Математика АЕ Математика ИЦ БЕЛ ХООС БЕЛ АЕ
2 Математика БЕЛ ЧП БЕЛ ИЦ АЕ Математика БЕЛ ФВС ХООС БЕЛ
3 АЕ Математика ИИ ЧП БЕЛ Музика АЕ Математика БЕЛ ФВС ХООС
4 БЕЛ ЧП ИИ АЕ БЕЛ БЕЛ Музика ИЦ АЕ Математика ФВС
5 БЕЛ ТП АЕ ИИ Математика БЕЛ БЕЛ Музика ИТ АЕ Математика
6 ТП АЕ БЕЛ ИИ Музика ИЦ БЕЛ АЕ Математика ИТ ГИ
7     АЕ – ФУЧ ЧСД ЧСД ЧК     ЧК ГИ ИТ
сряда
1 ФВС АЕ ЧК Математика ГИ Математика ФВС ИИ БЕЛ АЕ ИЦ
2 АЕ Математика БЕЛ ФВС Математика АЕ БЕЛ ИИ ИЦ Биология и ЗО БЕЛ
3 Математика ИЦ БЕЛ АЕ – ФУЧ БЕЛ ИИ ГИ Математика АЕ БЕЛ Биология и ЗО
4 ИЦ ФВС Математика БЕЛ АЕ ИИ Математика БЕЛ Математика Музика АЕ
5 БЕЛ ИУЧ БЕЛ ИУЧ ИЦ БЕЛ ИИ БЕЛ АЕ ГИ Биология и ЗО Математика Музика
6 БЕЛ ИУЧ БЕЛ ИУЧ ФВС АЕ ИИ ГИ ЧП АЕ Музика ИЦ Математика
7   ЧСД АЕ ИЦ     ЧСД        
четвъртък
1 БЕЛ Математика ТП ЧП ФВС ЧП ИТ ИЦ АЕ ФВС АЕ
2 АЕ – ФУЧ БЕЛ ЧП ТП БЕЛ Математика ИЦ ИТ Математика АЕ Физика и астр.
3 ФВС Музика Математика АЕ ЧП ИЦ БЕЛ ЧП БЕЛ Математика ФВС
4 Музика ФВС АЕ БЕЛ ИТ ФВС Математика БЕЛ ГИ Физика и астр. ИЦ
5 Математика АЕ ФУЧ Музика Математика Математика БЕЛ ИИ ФВС Физика и астр. ИЦ БЕЛ
6 АЕ ГИ БЕЛ Музика ИЦ ИИ ИИ Математика ФВС БЕЛ Математика
7 ГИ ИТ             ЧСД ЧСД ЧСД
петък
1 БЕЛ ЧК Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ ЧП Математика – ИУЧ ФВС БЕЛ ИУЧ ГИ АЕ – ИУЧ АЕ ИУЧ
2 Математика – ИУЧ БЕЛ ФВС ГИ Математика – ИУЧ ЧП БЕЛ ИУЧ БЕЛ ИУЧ АЕ – ИУЧ Биология и ЗО Математика – ИУЧ
3 ИИ Математика ИУЧ ИЦ ИТ Музика ФВС БЕЛ ИУЧ Математика – ИУЧ Биология и ЗО ГИ Биология и ЗО
4 ИИ АЕ БЕЛ ИЦ БЕЛ ИУЧ Музика ЧП ФВС ТП БЕЛ ИУЧ ГИ
5 ИТ ИИ ГИ ФВС БЕЛИУЧ БЕЛ ИУЧ Музика ЧП БЕЛ ИУЧ Математика – ИУЧ ТП
6 ИЦ ИИ ИИ БЕЛ ФВС БЕЛ ИУЧ Математика – ИУЧ Музика Математика – ИУЧ ТП БЕЛ ИУЧ
7 ЧСД ИЦ           ЧСД