ДНЕВНИ РЕЖИМИ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебна програма

Учебна програма I – IV клас за 2021/2022 г.

ДНЕВНИ РЕЖИМИ НА КЛАСОВЕТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

Учебна програма V – VII клас за 2021/2022 г.

ДНЕВНИ РЕЖИМИ НА ГРУПИТЕ ЦОУД ЗА 2021/2022

Седмично разписание при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Дневни режими при ОРЕС

Начален етап     Прогимназиален етап