ДНЕВНИ РЕЖИМИ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Учебна програма

Учебна програма I – IV клас за 2022/2023 г.

ДНЕВНИ РЕЖИМИ НА КЛАСОВЕТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

Учебна програма V – VII клас за 2022/2023 г.

ДНЕВНИ РЕЖИМИ НА ГРУПИТЕ ЦОУД ЗА 2022/2023