УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

ДНЕВНИ РЕЖИМИ НА КЛАСОВЕТЕ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г.
ДНЕВНИ РЕЖИМИ НА КЛАСОВЕТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 г.
ДНЕВНИ РЕЖИМИ НА ГРУПИТЕ ЦОУД ЗА 2023/2024