Документи

Правилници

Правилници

Strategiq za razvitie
План за стратегия
Pravilnik za dejnostta
Правилник за защита на личните данни
Училищна политика за тормоз
Училищен механизъм за адаптиране
Меркибутон
PG button
Ranno napusk button
Етичен кодекс на общността
Правила човешки ресурси
admin-ajax
Равни възможности
Заповед бутон
Prawilnik za komp kabinet
Samost forma button

ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
учебна 2020 – 2021 година

……………………………………………………………………………………………………………………………

Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм и посещения на културни и спортни мероприятия, свързани с образователна и проектна дейност в ОУ „Васил Левски” през учебната 2020/2021 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Училищна процедура за предложения, жалби и сигнали

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Правилник за обществения съвет

…………………………………………………………………………………………………………………………….