Документи

Правилници

Правилници, планове и др.

 

ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Вътрешни правила за организиране на различни видове ученически пътувания с обща цена и организирано посещение на различни културни и научни институции за учебната 2023-2024 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Правилник за обществения съвет

…………………………………………………………………………………………………………………………….