Документи

Правилници

Правилници, планове и др.

ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

……………………………………………………………………………………………………………………………

Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм и посещения на културни и спортни мероприятия, свързани с образователна и проектна дейност в ОУ „Васил Левски” през учебната 2020/2021 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Училищна процедура за предложения, жалби и сигнали

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Правилник за обществения съвет

…………………………………………………………………………………………………………………………….