Документи

Правилници

Правилници

Pravilnik za dejnostta
Правилник за защита на личните данни
Училищна политика за тормоз
Училищен механизъм за адаптиране
Strategiq za razvitie
План за стратегия
Програма за повишаване качеството на образование
PG button
Ranno napusk button
Етичен кодекс на общността
Prawilnik za komp kabinet
Samost forma button
Правила човешки ресурси
Годишен план за 2019_2020
Равни възможности

Вътрешни правила за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм и посещения на културни и спортни мероприятия, свързани с образователна и проектна дейност в ОУ „Васил Левски” през учебната 2019/2020 г.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Училищна процедура за предложения, жалби и сигнали

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Правилник за обществения съвет

…………………………………………………………………………………………………………………………….