Документи

Графици

Графици

График за провеждане на час на класа, консултации, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ за I – IV клас за учебната 2019 / 2020 година – IIсрок – ТУК

 

График за провеждане на час на класа, консултации, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ за V – VII клас за учебната 2019 / 2020 година – II срок – ТУК

 

График за провеждане на родителски срещи за 2019/2020 учебна година – ТУК