Документи

Графици

Графици

График за провеждане на тестови изпитвания/класни работи за учебната 2021/2022 година ТУК

График за провеждане на консултации за V – VII клас за учебната 2021 / 2022 година – I срок – ТУК

График за провеждане на родителски срещи за 2021/2022 учебна година – ТУК