Документи

Графици

Графици

График за провеждане на консултации за V – VII клас за учебната 2020 / 2021 година – I срок – ТУК

 

График за провеждане на родителски срещи за 2020/2021 учебна година – ТУК