Документи

Графици

Графици

График за провеждане на час на класа, консултации, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ за I – IV клас за учебната 2019 / 2020 година – I срок – ТУК

 

График за провеждане на час на класа, консултации, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ за V – VII клас за учебната 2019 / 2020 година – I срок – ТУК


График за провеждане на родителски срещи може да намерите ТУК.