Документи

Графици

Графици

График за провеждане на тестови изпитвания/класни работи за учебната 2023/2024 година – ТУК

График за провеждане на консултации за I – IV клас за учебната 2023 / 2024 година – I срок – ТУК

График за провеждане на консултации за V – VII клас за учебната 2023 / 2024 година – I срок – ТУК