Документи

Графици

Графици

График за провеждане на час на класа, консултации, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ за I – IV клас за учебната 2018 / 2019 година – II срок – ТУК

 

График за провеждане на час на класа, консултации, ЗИП/ИУЧ и СИП/ФУЧ за V – VII клас за учебната 2018 / 2019 година – II срок – ТУК


График за провеждане на родителски срещи може да намерите ТУК.

Заповед на Министъра на МОН Красимир Вълчев за ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година