Документи

Бюджет

Бюджет

Отчет – Първо тримесечие

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет – Трето тримесечие

Отчет – Второ тримесечие

Отчет – Първо тримесечие

БЮДЖЕТ 2022

Месечен отчет Декември 2021

Месечен отчет Септември 2021

Месечен отчет Юни 2021

Месечен отчет Март 2021 – 1

Месечен отчет Март 2021 – 2

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 2 ОТ ЗДОИ НА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПЛОВДИВ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ 2020 – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ 2020 – ОБЩА

ОТЧЕТ СЕПТЕМВРИ  2020 – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОТЧЕТ СЕПТЕМВРИ 2020 – ОБЩА

БЮДЖЕТ 2020

ОТЧЕТ ЮНИ  ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОТЧЕТ ЮНИ ОБЩА

ОТЧЕТ МАРТ ОБЩА

ОТЧЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ МАРТ

 

 БЮДЖЕТ 2019

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ ОБЩА

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ ДОФИНАНСИРАНЕ

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОТЧЕТ ОБЩА 09-2019

ОТЧЕТ ДОФИНАНСИРАНЕ 09-2019

ОТЧЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 09-2019

ОТЧЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 09-2019

ОБЩА ЮНИ 2019

ДОФИНАНСИРАНЕ  ЮНИ 2019

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЮНИ 2019

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЮНИ 2019

Месечен отчет Държавни дейности 03.2019 г.

Месечен отчет – Общ 12.2018 г.

Месечен отчет Държавни дейности 12.2018 г.

Месечен отчет Местни дейности 12.2018 г.

Месечен отчет Дофинансиране 12.2018 г.

Месечен отчет – Общ 12.2018 г.

Месечен отчет Държавни дейности 09.2018 г.

Месечен отчет Местни дейности 09.2018 г.

Месечен отчет Дофинансиране 09.2018 г.

Месечен отчет – Общ 09.2018 г.

Месечен отчет Държавни дейности 06.2018 г.

Месечен отчет Местни дейности 06.2018 г.

Месечен отчет – Общ 06.2018 г.

 Уточнен план Държавни дейности – 2018 г.

Месечен отчет Държавни дейности 03.2018 г.

Месечен отчет – Общ 03.2018 г.