УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Отчет - Първо тримесечие Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г. Отчет - Трето тримесечие Отчет - Второ тримесечие Отчет - Първо тримесечие БЮДЖЕТ 2022 Месечен отчет Декември 2021 Месечен отчет Септември 2021 Месечен отчет Юни 2021 Месечен отчет Март 2021 - 1 Месечен отчет Март 2021 - 2 ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 2 ОТ ЗДОИ НА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПЛОВДИВ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 г. ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ 2020 - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ 2020 - ОБЩА ОТЧЕТ СЕПТЕМВРИ  2020 - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТ СЕПТЕМВРИ 2020 - ОБЩА БЮДЖЕТ 2020 ОТЧЕТ ЮНИ  ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТЧЕТ ЮНИ ОБЩА ОТЧЕТ МАРТ ОБЩА ОТЧЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ МАРТ
 

 БЮДЖЕТ 2019

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ ОБЩА

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ ДОФИНАНСИРАНЕ

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ОТЧЕТ ОБЩА 09-2019 ОТЧЕТ ДОФИНАНСИРАНЕ 09-2019 ОТЧЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 09-2019 ОТЧЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 09-2019

ОБЩА ЮНИ 2019

ДОФИНАНСИРАНЕ  ЮНИ 2019

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЮНИ 2019

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЮНИ 2019

Месечен отчет Държавни дейности 03.2019 г.

Месечен отчет - Общ 12.2018 г.

Месечен отчет Държавни дейности 12.2018 г.

Месечен отчет Местни дейности 12.2018 г.

Месечен отчет Дофинансиране 12.2018 г.

Месечен отчет - Общ 12.2018 г.

Месечен отчет Държавни дейности 09.2018 г.

Месечен отчет Местни дейности 09.2018 г.

Месечен отчет Дофинансиране 09.2018 г.

Месечен отчет - Общ 09.2018 г.

Месечен отчет Държавни дейности 06.2018 г.

Месечен отчет Местни дейности 06.2018 г.

Месечен отчет - Общ 06.2018 г.

 Уточнен план Държавни дейности - 2018 г.

Месечен отчет Държавни дейности 03.2018 г.

Месечен отчет - Общ 03.2018 г.