Документи

Бюджет

Бюджет

Месечен отчет Март 2021 – 1

Месечен отчет Март 2021 – 2

 

ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 2 ОТ ЗДОИ НА ПОСТЪПИЛИТЕ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПЛОВДИВ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 2020 г.

 

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ 2020 – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ 2020 – ОБЩА

 

ОТЧЕТ СЕПТЕМВРИ  2020 – ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

ОТЧЕТ СЕПТЕМВРИ 2020 – ОБЩА

 

БЮДЖЕТ 2020

 

ОТЧЕТ ЮНИ  ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

ОТЧЕТ ЮНИ ОБЩА

 

ОТЧЕТ МАРТ ОБЩА

 

ОТЧЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ МАРТ

 

 

 

 

 БЮДЖЕТ 2019

 

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ ОБЩА

 

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ ДОФИНАНСИРАНЕ

 

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

 

ОТЧЕТ ДЕКЕМВРИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

 

ОТЧЕТ ОБЩА 09-2019

 

ОТЧЕТ ДОФИНАНСИРАНЕ 09-2019

 

ОТЧЕТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 09-2019

 

ОТЧЕТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 09-2019

 

ОБЩА ЮНИ 2019

 

ДОФИНАНСИРАНЕ  ЮНИ 2019

 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЮНИ 2019

 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ЮНИ 2019

 

Месечен отчет Държавни дейности 03.2019 г.

 

Месечен отчет – Общ 12.2018 г.

 

Месечен отчет Държавни дейности 12.2018 г.

 

Месечен отчет Местни дейности 12.2018 г.

 

Месечен отчет Дофинансиране 12.2018 г.

 

Месечен отчет – Общ 12.2018 г.

 

Месечен отчет Държавни дейности 09.2018 г.

 

Месечен отчет Местни дейности 09.2018 г.

 

Месечен отчет Дофинансиране 09.2018 г.

 

Месечен отчет – Общ 09.2018 г.

 

Месечен отчет Държавни дейности 06.2018 г.

 

Месечен отчет Местни дейности 06.2018 г.

 

Месечен отчет – Общ 06.2018 г.

 

Уточнен план Държавни дейности – 2018 г.

 

Месечен отчет Държавни дейности 03.2018 г.

 

Месечен отчет – Общ 03.2018 г.