УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Заявление за подбор на персионал
Свободно работно място за начален учител (по заместване) Приложение №1 към ПРОТОКОЛ № 1/28.12.2023 г. Приложение №2 към ПРОТОКОЛ № 2/28.12.2023 г.
Свободно работно място за длъжността счетоводител Приложение №1 към ПРОТОКОЛ № 1/20.12.2023 г. Приложение №2 към ПРОТОКОЛ № 2/20.12.2023 г.
Свободно работно място за ГЦОУД I-IV клас Приложение №1 към ПРОТОКОЛ № 1/02.11.2023 г.
Свободно работно място за длъжността счетоводител Приложение №1 към ПРОТОКОЛ № 1/01.06.2023 г. Приложение №2 към ПРОТОКОЛ № 2/01.06.2023 г.