УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

Свободно работно място за учител по Музика

Свободно работно място за учител по Български език и литература

Свободно работно място за учител по История и цивилизации

Свободно работно място за Логопед (по заместване)

Свободно работно място за учител по История и цивилизации (по заместване)

Свободно работно място за учител ГЦОУД - прогимназиален етап

Свободно работно място за учител ГЦОУД - начален етап

Свободно работно място за учител по История и цивилизации (по заместване)

Свободно работно място за начален учител (по заместване)

Свободно работно място за длъжността счетоводител

Свободно работно място за учител ГЦОУД - начален етап

Свободно работно място за длъжността счетоводител