TITLE

DESCRIPTION

Свободни места за ученици

Към 23 април 2021 г.  в училището има следните свободни места по класове:

Първи клас – 0;
Втори клас – 0;
Трети клас – 0;
Четвърти клас – 0;
Пети клас – 9;
Шести клас – 0;
Седми клас – 8;