TITLE

DESCRIPTION

Родителска среща

Уважаеми родители,

На 16.11.2022 г. (сряда) от 17:30 ч. присъствено ще се проведе родителска среща за:

-подготвителни групи ПГ5 и ПГ6;

-учениците от I до IV клас.

На 17.11.2022 г. (четвъртък) от 17:30 ч. присъствено за учениците от V до VII клас.

Родителските срещи ще се проведат в сградата на ОУ „Васил Левски“.

Очакваме ви!