Прием

Първи клас

Прием – Първи клас

КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС 2021 Г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че подаването на заявленията за кандидатстване в електронната система за прием в първи клас на децата, родени през 2014 г., ще стартира през месец май 2021 г.
Съгласно нормативните изисквания, Графикът на дейностите за 2021 г., който съдържа всички важни срокове, ще бъде утвърден до 31.03.2021 г. След утвърждаването му, ще бъде публикуван на интернет страницата на системата в раздел „Нормативни документи“.
Не се предвиждат промени в правилата на действащата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

Отдел „Образование и бизнес развитие“
Община Пловдив

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

СПИСЪК С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Записването в първи клас на ОУ „Васил Левски“, гр. Пловдив ще се случи всеки работен ден между 03.06.2020 г. и 09.06.2020 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Влизането се осъществява през централния вход на училището. За записването ще са необходими:
1. Удостоверение за завършена подготвителна група
2. Акт за раждане за сверка на данните
3. Удостоверение за преместване, ако детето няма повече да посещава детската градина.
Моля да влизате в училището с маска и да спазвате изискването за не повече от двама родители едновременно в сградата.

………………………………………………………………………………………………………..

Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Naredba za priem 1 klasPrilojenie 1Prilojenie 2Prilojenie 3

Заповед за Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година

 

Решение 29 / 2020 г.

 

BUTTON 1BUTTON 2BUTTON 3

 

 

 

 

Уважаеми родители,

за връзка със Система за електронно класиране и записване на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, Ви предлагаме да се запознаете с Ръководство за родителя, което може да изтеглите от тук:

Rykovodstvo za roditelia

 

prilojenie_12-1