Прием

Първи клас

Прием – Първи клас

СПИСЪК С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Записването в първи клас на ОУ „Васил Левски“, гр. Пловдив ще се случи всеки работен ден между 03.06.2020 г. и 09.06.2020 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Влизането се осъществява през централния вход на училището. За записването ще са необходими:
1. Удостоверение за завършена подготвителна група
2. Акт за раждане за сверка на данните
3. Удостоверение за преместване, ако детето няма повече да посещава детската градина.
Моля да влизате в училището с маска и да спазвате изискването за не повече от двама родители едновременно в сградата.

………………………………………………………………………………………………………..

Система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в ПЪРВИ КЛАС на общинските училища на територията на град Пловдив

 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

Naredba za priem 1 klasPrilojenie 1Prilojenie 2Prilojenie 3

Заповед за Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година

 

Решение 29 / 2020 г.

 

BUTTON 1BUTTON 2BUTTON 3

 

 

 

 

Уважаеми родители,

за връзка със Система за електронно класиране и записване на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив, Ви предлагаме да се запознаете с Ръководство за родителя, което може да изтеглите от тук:

Rykovodstvo za roditelia

 

prilojenie_12-1