Прием

Подготвителна група

Прием – Подготвителна група

Обявяване на резултати от класиране за ПГ 5

 

Обявяване на резултати от класиране за ПГ 6

 

ОУ „Васил Левски“ обявява свободни места:

– за прием в подготвителна група – 5-годишни деца 

– за прием в подготвителна група – 6-годишни деца 

Подаване на Заявления – в сградата на училището.

 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПГ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 

Заявление за записване в подготвителна група може да свалите от тук:

Zaiavlenie za zapisvane PG

Заповед за училищен план-прием за учебната 2022-2023 г.