УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

           ОУ "Васил Левски" обявява свободни места:


 


                            - за прием в подготвителна група - 5-годишни деца 


                            - за прием в подготвителна група - 6-годишни деца 


                             Подаване на Заявления - в сградата на училището.


 

                            СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПГ-5 ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г

                            СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ДЕЦА ЗА ПГ-6 ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

                             КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПГ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА


 

           ОУ "Васил Левски" обявява свободни места:

 

                            - за прием в подготвителна група - 5-годишни деца 

                            - за прием в подготвителна група - 6-годишни деца 

                             Подаване на Заявления - в сградата на училището.
                             КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПГ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
                            ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ


 


                            ЗАПОВЕД ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 г.