Обявление за набиране на предложения по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Във връзка с набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019 / 2020 г., моля разгледайте Обявлението със срокове и изисквания към кандидатите за участие:

 

Обявление за набиране на предложения по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

 

Заповед за определяне на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“