Класиране за Подготвителни групи за учебната 2019 / 2020 година

Класиране за Подготвителни групи за учебната 2019/2020 година

На вниманието на родителите, чиито деца са кандидатствали за прием в Подготвителните групи:

Уважаеми родители,

Списъци на класираните деца за ПГ-5 и ПГ-6 са разлепени на входа на училището. Моля, информирайте се.

За въпроси сме на разположение

Екипът на ОУ „Васил Левски“