TITLE

DESCRIPTION

Квалификации и обучения

Осъзнатата потребност от професионално и кариерно развитие на педагогическите специалисти на ниво училище, е важна крачка към постигане на високо качество на обучение и образование, преподаване и учене (в изпълнение на писмо на Заместник-министъра на образованието с вх. № 9105-192 от 18.05.2022 г. на РУО Пловдив)

Учебна 2022/2023 година

 • Тема на обучението:  „Приобщаване и подкрепа на деца и ученици с обучителни трудности“ 
  Място на провеждане: ОУ “Васил Левски”, град Пловдив
  Период на провеждане: 25.02.2023 г.                                                                                                              Начален и краен час: 9:00 ч. – 17:00 ч.
  Наименование на обучителната организация: “Ню Едюкейшън Център“ ЕООД
  Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 52
                                                                  
 • Тема на обучението:  „Изграждане на имидж на учителя/ директора: „Няма втори шанс за първо впечатление!“
  Място на провеждане: ОУ “Васил Левски”, град Пловдив
  Период на провеждане: 25.05.2023 г.                                                                                                              Начален и краен час: 9:00 ч. – 17:00 ч.
  Наименование на обучителната организация: “ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ“ ЕООД
  Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 51
                                                             
 • Тема на обучението:  „Дигитално гражданство. Защита на личните данни и киберсигурност. Опасностни за децата в мрежата. Детска престъпност, наказателна и административна отговорност на деца и родители. 
  Място на провеждане: ОУ “Васил Левски”, град Пловдив
  Период на провеждане: 03.04.2023 г.                                                                                                                Начален и краен час: 9:00 ч. – 17:00 ч.
  Наименование на обучителната организация: “Евро-Алианс“ ЕООД
  Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 50