Ръководство

Ръководство

Директор: Гергана Петрова

тел: 032/ 633 230

Работно време: 8:30 – 12:00 и 12:30 – 17:00 ч.


Заместник – директор: Елка Такова

тел: 032/ 633 228


 

Ръководител направление ИКТ: Ани Атанасова