Преподаватели

Учители

Подготвителна група

 • Кристина Колешева – Йончева – Предучилищна педагогика
 • Марияна Хаджидемирова – Предучилищна педагогика
 • Мариана Кичева – Предучилищна педагогика
 • Силвия Мерджанова – Предучилищна педагогика

Начален етап на обучение 

I“a“ клас

 • Надежда Илчева – Начална училищна педагогика с чужд език
 • Мария Сарафска – Начална училищна педагогика

I“б“ клас

 • Ивелина Колешева – Начална училищна педагогика с чужд език
 • Даниела Йотовска – Начална училищна педагогика

I“в“ клас

 • Деляна Михайлова – Предучилищна и начална училищна педагогика и ранно чуждоезиково обучение
 • Велина Петрова – Предучилищна и начална училищна педагогика

II“а“ клас

 • Радка Симеонова  – Начална училищна педагогика
 •  Мария Кинева – Начална училищна педагогика

II“б“ клас

 • Йорданка Степанян – Начална училищна педагогика и ранно чуждоезиково обучение
 • Михаила Пенчевска – Предучилищна и начална училищна педагогика

II“в“ клас

 • Димитър Мешев – Начална училищна педагогика
 • Даниела Шопова – Начална училищна педагогика с чужд език

III“a“ клас

 • Атанаска Станева – Начална училищна педагогика с чужд език
 • Галина Йорданова – Начална училищна педагогика

III“б“ клас

 • Боянка Митева – Предучилищна и начална училищна педагогика
 • Калинка Русалова – Начална училищна педагогика

III“в“ клас

 • Мирослава Томева – Начална училищна педагогика с чужд език
 • Златка Димитрова

IV“a“ клас

 • Мария Янкулова – Начална училищна педагогика с чужд език
 • Александра Николова – Предучилищна и начална училищна педагогика, Информационни и комуникационни технологии

IV“б“ клас

 • Юлия Кикрили – Начална училищна педагогика
 • Валентина Русенова – Предучилищна и начална училищна педагогика

IV“в“ клас (Последвайте във Facebook)

 • Христина Синитчийска – Начална училищна педагогика с чужд език
 • Oля Тянковска – Начална училищна педагогика

IV“г“ клас

 • Таня Делякова – Начална училищна педагогика
 • Красимира Патронова – Предучилищна и начална училищна педагогика

 Прогимназиален етап на обучение 

 • Маргарита Николова – Български език и литература
 • Елисавета Русева – Български език и литература
 • Славейка Димитрова – Български език и литература, Руски език и литература
 • Мария Костадинова – Български език и литература
 • Лиляна Шуманска – Математика и информационни технологии
 • Аргирка Кръстева – Математика и информационни технологии
 • Маргарита Стайкова – Математика и информационни технологии – website
 • Кремена Стоянова – Английски език
 • Ивета Топова – Английски език
 • Недялка Славчева – Английски език
 • Илияна Зъзрова – История и география
 • Петър Смиленов – История
 • Красимир Витларов – Химия и физика, биология и химия, човекът и природата
 • Стоянка Чуренлиева – Биология и химия, човекът и природата
 • Елена Захариева – Музика
 • Иван Ламбрев – Физическо възпитание и спорт
 • Борислава Пакосян – Физическо възпитание и спорт
 • Тинка Димитрова – Изобразително изкуство
 • Ваня Гишина – Технологии и предприемачество

  ЦОУД – V клас

 • Стефана Георгиева – Български език и литература
 • Христо Кехайов – Математика
 • Ресурсен учител – Християна Шанова
 • Психолог – Милена Димитрова
 • Логопед – Павлина Стефанова