Училището

Обществен съвет

Обществен съвет

Покана

до родителите на ученици от всички паралелки и класове на ОУ „Васил Левски“

 

Уважаеми родители,

 

ОУ „Васил Левски“, гр. Пловдив ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители за обществения съвет към училището.

 

Събранието ще се проведе на 19.12.2019 г. от 18,00 ч. в учителската стая, ет.2.

 

След редовно проведено Общо събрание, състояло се на 20.12.2016 г. от представителите на родителите беше избран Обществен съвет.

 

За редовни членове бяха избрани:

  1. Мариана Огнянова Бахчеванска – родител на дете в ПГ 6
  2. Тони Минчева Каменова – родител на дете в III „в“ клас
  3. Георги Русенов Русенов – родител на дете в IV „б“ клас
  4. Гергана Русева Георгиева – родител на дете в V „в“ клас

За резервни членове бяха избрани:

  1. Кирил Костов Симитчиев – родител на дете в ПГ 5
  2. Мария Красимирова Чунчукова – родител на дете в I „a“ клас
  3. Елена Янчева Бобева – родител на дете в II „a“ клас
  4. Наталия Калинова Нойкова – родител на дете в V „в“ клас