Училището

Обществен съвет

Обществен съвет

Правилник обществен съвет

СПИСЪК

 на членовете на обществения съвет към

ОУ „Васил Левски”

Редовни членове

Клас Име Фамиля
Iб Румяна Маринова
IIв Румяна Георгиева
IVб Ева Димитрова
Vг Гергана Стоянова
VIв Евдокия Федорченко
VIIа Божана Михайлова

 

Резервни членове

Клас Име Фамиля
Iа Яна Гънчевска
IIIа Силвия Гъркова
IIIв Стоянка Колева-Татлъ
IVа Виолета Джарова
IVв Веска Иванова
Vа Роза Динчева