Училището

Обществен съвет

Обществен съвет

След редовно проведено Общо събрание, състояло се на 20.12.2016 г. от представителите на родителите беше избран Обществен съвет.

 

За редовни членове бяха избрани:

  1. Мариана Огнянова Бахчеванска – родител на дете в ПГ 6
  2. Тони Минчева Каменова – родител на дете в III „в“ клас
  3. Георги Русенов Русенов – родител на дете в IV „б“ клас
  4. Гергана Русева Георгиева – родител на дете в V „в“ клас

За резервни членове бяха избрани:

  1. Кирил Костов Симитчиев – родител на дете в ПГ 5
  2. Мария Красимирова Чунчукова – родител на дете в I „a“ клас
  3. Елена Янчева Бобева – родител на дете в II „a“ клас
  4. Наталия Калинова Нойкова – родител на дете в V „в“ клас