Администрация

Администрация

ЗАС: Иванка Синикчийска

тел: 032/ 628 681,

Работно време: 8:00 – 12:00 и 12:30 – 16:30 ч.


Счетоводител: Пенка Иванова

тел: 032/ 628 681,

Работно време: 8:00 – 12:00 и 12:30 – 16:30 ч.


Ръководител ИКТ: Владимир Кършев

Работно време: 8:00 – 12:00 и 12:30 – 16:30 ч.


Медицинско лице: Иванка Атанасова


Библиотекар: Димитър Мешев