УЧИЛИЩЕТО НА УСПЯВАЩИТЕ

ЗАС: Иванка Синикчийска имейл: i.sinikchijska@vasil-levski.net Работно време: 8:00 – 12:00 и 12:30 – 16:30 ч.
Счетоводител: Мими Атанасова имейл: m.atanasova@vasil-levski.net Работно време: 8:00 – 12:00 и 12:30 – 16:30 ч.
Ръководител на направление ИКТ: Самира Брахимова имейл: s.brahimova@vasil-levski.net Работно време: 8:00 – 12:00 и 12:30 – 16:30 ч.
Медицинско лице: Нина Керцадова
Библиотекар: Димитър Мешев имейл: d.meshev@vasil-levski.net