Администрация

Администрация

ЗАС: Иванка Синикчийска

имейл: i.sinikchijska@vasil-levski.net

Работно време: 8:00 – 12:00 и 12:30 – 16:30 ч.


Счетоводител: Красимира Дякова

имейл: k.dqkova@vasil-levski.net

Работно време: 8:00 – 12:00 и 12:30 – 16:30 ч.


Ръководител на направление ИКТ: Самира Брахимова

имейл:s.brahimova@vasil-levski.net

Работно време: 8:00 – 12:00 и 12:30 – 16:30 ч.


Медицинско лице: Нина Керцадова


Библиотекар: Димитър Мешев
имейл: d.meshev@vasil-levski.net