Защо сме по-добри

Научете повече за нас и нашите традиции

За нас

Носител на изконните български традиции и ценности, ОУ „Васил Левски“, Пловдив се развива в духа и на най-модерните изисквания за съвременна методика на преподаване и материално-техническа база.

 • Качествено обучение във всеки етап – подготвителна група, начален етап, среден курс, гарантирано от висококвалифицирани преподаватели, базови учители към ПУ „Паисий Хилендарски“ и АМТИ;
 • Съвременни интерактивни методи на преподаване;
 • Паралелки със засилено обучение по чужди езици – английски език, руски език и математика от началния етап на обучение;
 • Паралелки със засилено обучение по български, английски и математика след IV клас;
 • Безплатна занималня от първи до шести клас включително;
 • Уникалната възможност всеки клас да прави занималня;
 • Лимитиран брой ученици във всяка паралелка, за да има възможност за развитие и изява на всеки ученик;
 • Оборудвани специализирани кабинети;
 • Съвременен компютърен кабинет с достъп до интернет;
 • Клубове по интереси към европейски и национални проекти;
 • След завършване на VII клас 95% от учениците постъпват в елитни училища;
 • Два физкултурни салона;
 • Игротека с отлични условия за игра и почивка;
 • Библиотека;
 • Спортна площадка за минифутбол;
 • Площадка по безопасност на движение;
 • Добре уреден ученически стол с разнообразни закуски и топъл обяд;
 • Независима система за отопление;
 • Постоянно присъствие на медицинско лице и здравен кабинет;
 • Засилена безплатна охрана и 24 часово видеонаблюдение.

Разгледайте избрани моменти от дейността на училището ни