Записване на първокласници

Записване на първокласници

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Записването в първи клас на ОУ „Васил Левски“, гр. Пловдив ще се случи всеки работен ден между 03.06.2020 г. и 09.06.2020 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч.
Влизането се осъществява през централния вход на училището. За записването ще са необходими:
1. Удостоверение за завършена подготвителна група
2. Акт за раждане за сверка на данните
3. Удостоверение за преместване, ако детето няма повече да посещава детската градина.
Моля да влизате в училището с маска и да спазвате изискването за не повече от двама родители едновременно в сградата.