TITLE

DESCRIPTION

ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

На основание Заповед № РД-01-413/23.01.2023 г. на д-р Сийка Димчева – Директор на РЗИ-Пловдив и Заповед РД09-106/24.01.2023 г. на Министъра на образованието и науката се обявява за неучебни дни периода 25.01.-31.01.2023 г.