Грипна ваканция

DESCRIPTION

Учениците на 06.02.2019 г. в училище

Уважаеми родители и ученици,
съгласно предписание на РЗИ 04.02.2019 г е неучебен ден и продължение на
грипната ваканция.
05.02.2019 е обявен за междусрочна ваканция.
С радост очакваме учениците на 06.02.2019 г. в училище!

ОУ „Васил Левски“